023 - 5431999 |

Dit zijn onze projecten

BIM ontwikkeling

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Voor Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden begeleidt Pieters BIM advies de BIM-ontwikkeling binnen de organisatie. Het doel is BIM in te zetten voor Beheer en Onderhoud. Pieters adviseert en ondersteunt Universiteit Leiden in dit proces door o.a. het opstellen van BIM-documenten bij de uitvraag, de implementatie van het BIM-proces binnen de organisatie en door als BIM-regisseur te fungeren namens de opdrachtgever bij projecten. En is tevens aanspreekpunt en aanzien van BIM binnen de organisatie.

OntwikkelenOntwerpenBouwenBeheren
# © Beeld: ANP Fotobureau Dijkstra

Jaagpad Alkmaar

Ouwehand Bouw Katwijk

Vanuit de aannemer Ouwehand Bouw Katwijk is de ambitie uitgesproken BIM toe te passen binnen het grootschalige project ‘Jaagpad’ om daarmee faalkosten te reduceren. Pieters BIM advies heeft de eisen en randvoorwaarden gezamenlijk met de opdrachtgever vastgesteld om hiermee een gestructureerd en helder BIM-proces te doorlopen. Zowel in de ontwerp- als bouwfase heeft Pieters de modelcontroles met betrekking tot de integrale samenhang van de verschillende discipline modellen gecontroleerd.

OntwerpenBouwen
# © Beeld: Just Architects

BIM ontwikkeling

Ouwehand Bouw Katwijk

Na een aantal succesvolle BIM-projecten is de meerwaarde van BIM binnen de organisatie van Ouwehand vanuit de praktijk bewezen. Pieters BIM advies ondersteunt de BIM-ontwikkeling binnen de organisatie. Het doel is het proces te optimaliseren van uitvraag tot oplevering. Uitgangspunt daarbij is het optimaliseren van de interne werkprocessen gerelateerd aan het BIM-proces.

OntwikkelenOntwerpenBouwen
# © Beeld: Theo Mulder B.V

Gorlaeus Gebouw fase 2

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Voor dit project heeft Pieters BIM advies de BIM-documenten bij aanbesteding opgesteld en gedurende het aanbestedingstraject het BIM-proces begeleid. Aanvullend vervult Pieters BIM advies de rol van BIM-regisseur namens Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden gedurende de realisatiefase en overdracht naar Beheer en Onderhoud.

BouwenBeheren
# © Beeld: West8 - INBO | JHK Architecten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een project?

Neem contact op
(Onze referenties gaan hieronder verder)

Museum Boijmans van Beuningen

Gemeente Rotterdam

Voor Pieters Bouwtechniek vervult Pieters BIM advies de BIM-coördinatie vanuit de discipline Constructie. Pieters ondersteunt bij het vastleggen van de projectafspraken conform het BIM-protocol van de opdrachtgever, de samenwerkingsafspraken van het projectteam en de constructieve modelcontrole.

Ontwerpen
# © Beeld: Aad Hoogendoorn

Brahmslaan

Woonzorg Nederland

Voor dit project heeft de opdrachtgever specifieke eisen en randvoorwaarden gesteld aan het BIM-proces en de op te leveren documenten. Pieters BIM advies heeft hiervan een vertaling gemaakt naar een praktisch toepasbaar BIM-proces voor het projectteam. Zowel in de ontwerp- als bouwfase heeft Pieters de integrale modelcontrole uitgevoerd en deze bevindingen besproken en afgestemd met het projectteam. Aansluitend voert Pieters voor overdracht aan de opdrachtgever de controle uit op de AsBuilt-modellen.

OntwerpenBouwenBeheren
# © Beeld: AGNova

Functioneel Ontwerp en Informatie Leverings Specificatie

VolkerRail Nederland

Pieters BIM advies en Bureau de Bont ondersteunen VolkerRail bij het omzetten van het Plan van Aanpak voor de digitalisering binnen VolkerRail door het opstellen van het Functioneel Ontwerp. En ondersteunt bij het opstellen van de VolkerRail ILS.

OntwikkelenBeheren
# © Beeld: Marina Kemp

Dorpshuis Zwanenburg

Gemeente Haarlemmermeer

Voor dit project heeft Pieters BIM advies tijdens de ontwerpfase de integrale modelcontroles uitgevoerd. Hierdoor hebben we al vroeg in het ontwerpproces inpasbaarheden inzichtelijk gemaakt en zijn diverse bouwfouten voorkomen. Gezien de complexe vormgeving heeft het integrale model veel inzicht gegeven in het ontwerp. Ook zijn de gebruikers meegenomen door het 3D-model. Hierdoor zijn vanuit de gebruikers een aantal praktische verbeteringen aangedragen met als resultaat een beter en bruikbaarder product voor de klant.

Ontwerpen
#

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een project?

Neem contact op
(Onze referenties gaan hieronder verder)

Corendon Village

Corendon

Pieters heeft de klant geadviseerd bij het toepassen van BIM voor de ontwikkeling van het hotel. Door één hotelkamer vervolgens volledig 3D uit te werken zijn al vroeg diverse besparende ontwerpkeuzes gemaakt. Pieters heeft de integrale model controles uitgevoerd in de ontwerpfase. Aanvullend heeft Pieters BIM advies de BIM-documenten bij aanbesteding opgesteld en het BIM-proces in het aanbestedingstraject begeleid.

Ontwerpen
# © Beeld: @corendonhotels

Brugbediencentrale Heerhugowaard

Provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland heeft voor dit project ‘BIM toepassen tijdens het bouwproces’ als eis opgelegd. De uitgangpunten voor de inrichting hiervan waren niet vastgelegd in de uitvraag. Pieters heeft de ontwerpmodellen beoordeeld en de aannemer geadviseerd over het integreren van BIM tijdens de uitvoering. Met de focus op de integrale coördinatie tussen de diverse leveranciers modellen.

OntwerpenBouwen
# © Beeld: Jeroen Musch
© Pieters BIM advies | Privacy verklaring
voor constructieadvies
voor bouwkundigadvies